5 Uitdagingen voor B2B marketing managers (en wat ze moeten veranderen) - VeldMerk (2023)

Als marketeers leven we in een gouden tijdperk. Dankzij het internet en nieuwe technologie hebben we enorm veel mogelijkheden om contact te maken met bestaande en nieuwe klanten. Toch is de rol van marketing managers, vooral in B2B, niet makkelijker geworden.

5 Uitdagingen voor B2B marketing managers (en wat ze moeten veranderen) - VeldMerk (1)

Bij bedrijven in B2C wordt marketing meestal gezien als de afdeling die direct bijdraagt aan groei. Marketeers in B2C hebben daarom de beschikking over flinke marketingbudgetten.

Bij veel B2B bedrijven ligt dat anders. Hier wordt marketing gezien als een sales support afdeling – en dus als kostenpost.

Dat komt omdat de strategie bij veel B2B bedrijven van oudsher bepaalt door sales. B2B marketing managers zijn daardoor beperkt tot een tactische of operationele rol, in plaats van een strategische.

Aan de andere kant zijn marketing managers in B2C verantwoordelijk voor de strategie en omzetgroei, ook als er bezuinigd moet worden op uitgaven en budgetten onder druk staan.

Tegelijkertijd heeft de opkomst van digitale technologie ervoor gezorgd dat de scheidslijnen tussen marketing, product management en sales vager zijn geworden. Dat maakt de rol van marketing managers in B2B nog uitdagender.

 • Wat kun je als B2B marketing manager doen om relevant te blijven?
 • Hoe zorg je ervoor dat je een volwaardige partner wordt voor sales?
 • En hoe laat je zien dat marketing geen kostenpost is, maar een katalysator voor groei?

In de eerste plaats kan je een roadmap gebruiken waarmee je marketing naar een strategisch niveau tilt. Dat betekent dat je marketing moet afstemmen met collega’s op board- of MT niveau. Daarna is het belangrijk om je marketingstrategie te koppelen aan duidelijke en relevante KPI’s, die perfect aansluiten bij de bedrijfsstrategie. Verder kun je aan de slag gaan met marketing automation. Maar het belangrijkste is dat je stap-voor-stap te werk gaat.

Inhoud

5 Uitdagingen voor B2B marketing managers

In 5 stappen naar meer aandacht voor strategie

Stap 1: Definieer de rol van marketing

Stap 2: Gebruik een marketingrapportage

Stap 3: Bepaal je ideale organisatie

Stap 4: Investeer in marketing automation

Dit vind je ook interessant

LinkedIn, Email, Twitter, Webinars, Virtual Reality, Podcasts, Live Chat, YouTube, E-commerce platforms… het aanbod van digitale marketingkanalen is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen.

Aan de ene kant biedt dat veel nieuwe mogelijkheden om klanten te bereiken en belangrijke data te verzamelen. Aan de andere kant is het daardoor steeds lastiger geworden om keuzes te maken en budgetten te verdelen.

Hieronder staan 5 uitdagingen voor B2B marketing managers:

#1 Focus op relatiemarketing

Er is een belangrijk verschil tussen marketing in B2B en B2C: producten in een zakelijke markt zijn vaak technisch en complex. De traditionele rol van marketing in B2B ligt daarom vooral in branding, communicatie, events en sponsoring.

Maar omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om klanten te bereiken, wordt steeds vaker verwacht dat marketing in B2B zich bezighoudt met relatiemarketing en het genereren van leads. Hierdoor is niet alleen digitale expertise, maar ook een nauwe samenwerking met sales onmisbaar geworden. De focus is dus verschoven, maar het ontbreekt vaak aan voldoende autoriteit, kennis en budget.

#2 Behoefte aan Return on Investment

Het aanbod van digitale kanalen en tools is enorm toegenomen. Dat geldt ook voor de mogelijkheden om de impact en effectiviteit van marketing aan te tonen. Veel bedrijven verwachten daardoor een direct verband te kunnen zien tussen marketinguitgaven en -opbrengsten. Dat verklaart ook waarom marketing de afgelopen jaren steeds meer een korte termijn focus heeft gekregen, zonder voldoende te investeren in langere termijn doelen zoals het bouwen van een sterk merk.

Ik denk dat marketeers inderdaad tegenwoordig beter in staat zijn om het rendement van marketing zichtbaar te maken. Maar ik denk ook dat de verwachtingen wat te ver zijn doorgeschoten. Het is bijvoorbeeld niet makkelijk om te laten zien wat social media marketing financieel gezien heeft opgeleverd.

De enorme behoefte aan Return on Investment zorgt ervoor dat er te weinig wordt geïnvesteerd in de langere termijn. Dat maakt het voor marketing managers in B2B ook lastiger om zich te ontwikkelingen naar een strategische positie.

#3 Discussie over interne middelen

De ontwikkeling van marketing vraagt om investeringen in nieuwe technologie, zoals analyse- en live chat tools. Hiermee kom je als marketing manager al snel op het domein van andere afdelingen – zoals IT. En voor je het weet, raak je verzeild in discussies over technische implicaties, wel of geen budget en hoge of lage prioriteit.

Interne afstemming met andere afdelingen en discussies over interne middelen zorgen ervoor dat de ontwikkeling van marketing flink wordt vertraagd.

#4 Marketing centraal vs decentraal

Bij grote bedrijven is marketing meestal gecentraliseerd. Tegelijkertijd hebben ze ook meerdere divisies, verschillende merken of richten ze zich op meerdere geografische markten.

Hierdoor raakt de inzet van marketing al snel verspreid, is het totaal aan marketinguitgaven onduidelijk en is het moeilijk om ervoor te zorgen dat afzonderlijke marketingactiviteiten elkaar versterken.

#5 Blijven hangen in tactiek

Als marketing versplinterd is en zich niet bezighoudt met strategie en business development, blijven marketeers hangen in tactische problemen en operationele support. Denk maar aan websitebeheer, het maken van sales presentaties en het creëren van content. Dat is weliswaar nodig, maar brengt marketing niet naar een strategisch niveau.

Zelf schat ik dat marketingafdelingen in B2B gemiddeld 80% bezig met uitvoering en slechts 20% met strategische werkzaamheden zoals marktanalyse, klantonderzoek, branding en het ontwikkelen van waardeproposities. Dit zorgt ervoor dat marketeers moeite hebben om duurzaam concurrentievoordeel te realiseren en een bijdrage te leveren aan de richting en groei van bedrijven.

Wat moet je als B2B marketing manager doen om een strategische positie te krijgen? Hoe krijg je meer middelen om het verschil te maken met marketing? Hoe kun je constructief samenwerken met collega’s in Sales, IT en product development?

Het enige antwoord is laten zien dat het de moeite waard is om te investeren in marketing:

Stap 1: Definieer de rol van marketing

Bepaal (opnieuw) de rol van marketing in jouw organisatie. Daarmee laat je zien:

 • wat de verschillen zijn tussen marketing en sales
 • wat de organisatie van marketing kan verwachten – en wat niet
 • wat de raakvlakken zijn met andere afdelingen binnen de organisatie

Als de rol van marketing niet duidelijk is, loop je het risico dat er teveel tijd wordt gestoken in operationele werkzaamheden zoals het organiseren van events, het ontwikkelen van drukwerk, het bijhouden van promotiemateriaal, het schrijven van web teksten, het bestellen van eten etc.

Ik heb zelf weleens meegemaakt dat de afdeling marketing ook verantwoordelijk was voor het organiseren van personeelsfeesten! Hoe leuk het ook is, zo’n afdeling is dan een soort putje waar alle werkzaamheden terecht komen die (bewust of onbewust) niet worden uitgevoerd door andere afdelingen zoals HR, Sales en Officemanagement. Dus als je geen duidelijke grenzen stelt, zal je zelden tijd hebben om na te denken over strategie.

Stap 2: Gebruik een marketingrapportage

Het is niet altijd mogelijk om de effectiviteit van marketing in euro’s uit te drukken. En dat hoeft ook niet: er zijn genoeg KPI’s die je wél kunt gebruiken in een marketingrapportage of -dashboard, zoals Marketing Qualified Leads (MQLs) en de mate van betrokkenheid bij een merk of product.

Wees daarin wel kritisch, want je kunt duizend-en-één dingen meten die weinig zeggen en dus een verspilling zijn van jouw tijd en energie. Als voorbeeld noem ik bijvoorbeeld het aantal volgers op LinkedIn: leuk om te weten, maar het zegt niet zoveel.

Zelf maak ik altijd een gecombineerde Balanced Scorecard voor Marketing & Sales. Daarmee maak je marketing niet alleen gelijkwaardig aan sales, het dwingt je ook om de samenwerking met sales op te zoeken. Bijkomend voordeel: sales collega’s vinden het meestal erg prettig als er iemand is die voorbij de waan van de dag kijkt. Zelf komen ze daar namelijk nauwelijks aan toe.

In het begin is het misschien lastig om met een goede rapportage te werken. Maar na verloop van tijd worden je rapportages beter en relevanter voor de business. Zorg er daarom voor dat je marketingrapportage wordt verspreid op managementniveaus in je organisatie. Geef een korte toelichting en maak het levendiger met bijvoorbeeld een afbeelding of een quote van een klant.

Stap 3: Bepaal je ideale organisatie

De meeste marketing managers hebben te maken met een organisatie die ooit door anderen is opgezet. Dan heb je twee opties: of je doet kleine aanpassingen, of je gaat een nieuwe organisatie neerzetten.

Ga je voor de tweede optie, dan kun je marketing beter aansluiten op de huidige situatie en jouw eigen visie.

Je kunt beginnen met het uittekenen van de ideale marketingorganisatie. Verder is het handig om marketingactiviteiten in te delen in categorieën of functieprofielen. Op deze manier kun je snel ontdekken of je je team voldoende expertise in huis hebt, of dat je juist een kleinere organisatie wilt – omdat je bepaalde activiteiten wilt uitbesteden aan een flexibele schil.

Daarnaast kun je makkelijker visualiseren welke activiteiten je centraal wilt organiseren – en welke activiteiten thuishoren bij andere afdelingen of decentrale niveaus, bijvoorbeeld als je te maken hebt met een landenstructuur. Op deze manier kun je bij een decentrale organisatie ook beter voorkomen dat bepaalde marketingactiviteiten dubbel worden uit gevoerd.

Stap 4: Investeer in marketing automation

Of je het leuk vind of niet: software wordt steeds belangrijker in marketing. Bekende marketing automation oplossingen zoals Hubspot en Marketo bieden je ongekende mogelijkheden om meer te bereiken met marketing.

Zo blijkt uit onderzoek dat marketing automation gemiddeld zorgt voor 80% meer leads en 12% minder overhead. Daarnaast zorgt marketing automation voor beter inzicht in klanten. Daardoor kun je nieuwe klantbehoeften in kaart brengen en nieuwe producten of diensten ontwikkelen.

Stap 5: Gefaseerde verandering

Het is niet makkelijk om marketing naar een strategisch niveau te tillen. Hoe pak je dat aan, zonder grote risico’s?

Het veranderen van je organisatie of focus is wat anders dan het installeren van een nieuwe tool. Je zit namelijk al op een rijdende trein en daar moet je rekening mee houden. Daarom is het verstandig om stap-voor-stap te veranderen.

Begin met laaghangend fruit, zoals het delen van overzichtelijke marketingrapportages. Daarmee kun je de mindset al snel veranderen.

Verder is het belangrijk om je tijd te nemen. Een echte verandering binnen marketing kost je al snel zes tot 18 maanden, afhankelijk van de omvang en complexiteit van je organisatie.

[dit artikel is eerder verschenen op Marketingfacts]

 • 7 B2B E-commerce trends
 • Hoe krijg je meer aandacht voor marketing
 • Infographic: de perfecte b2b marketing strategie

FAQs

What is B2B marketing manager? ›

B2B (business-to-business) marketing refers to any marketing strategy or content that is geared towards a business or organization. Companies that sell products or services to other businesses or organizations (vs. consumers) typically use B2B marketing strategies.

Why do you want to work in B2B marketing? ›

An opportunity to work with more complex and sophisticated products. Many marketers in the B2B space are marketing more complex and intangible products or services. A consumer buys a drink because they are thirsty, but a business may not even realise they have a need for something in the first place.

What is B2B marketing strategy? ›

B2B marketing is the way businesses generate demand from other businesses for their products and services. Just like B2C (business to consumer) marketing, B2B marketing includes many types of content, and it can take place across multiple online and offline channels.

What is B2B marketing examples? ›

B2B marketing means business-to-business marketing. It's any marketing strategy or content used by one business to target and sell to another business. For instance, companies that sell services, products, or SaaS to other companies or organizations typically use B2B marketing.

How much does a B2B marketing project manager earn? ›

The salaries of B2b Marketing Managers in the US range from $95,000 to $138,000 , with a median salary of $121,500 .

What are the 4 types of B2B? ›

To help you get a better idea of the different types of business customers in B2B markets, we've put them into four basic categories: producers, resellers, governments, and institutions.

How do you answer a B2B interview question? ›

Here's what you need to do to make sure that you're at your best for your b2b sales interview.
 1. Research the product and understand the stakeholders involved in purchasing decisions. ...
 2. If you have previous sales experience, speak about your numbers and provide context. ...
 3. Practice introducing yourself. ...
 4. Prepare for a mock pitch.

What skills does a B2B marketer require? ›

Key Skills for a B2B Marketing Career
 • Analytics: Understand what is effective and what is not. ...
 • Writing and messaging strategy: How to communicate ideas. ...
 • Demand Generation: How to drive qualified leads from various channels. ...
 • Conversion Rate Optimization (CRO): How to get prospects to convert into leads and customers.
Oct 26, 2021

Who are the key decision makers in B2B marketing? ›

Understand the buying process

The B2B decision maker is most likely to be either the purchasing department in a bigger company, or an officer manager in a smaller one.

How do you attract a B2B customer? ›

14 Ways Your Small Business Can Attract B2B Clients
 1. Launch A New Product or Service. ...
 2. Promote Your Expertise. ...
 3. Use Social Media to Build Relationships. ...
 4. Ask Your Current Clients for Referrals. ...
 5. Max Out the Potential of Your CRM. ...
 6. Use Facebook and SEO for Local Businesses. ...
 7. Use Direct Mail to Stand Out. ...
 8. Get a Booth at a Trade Show.
Jan 31, 2023

What are the four 4 characteristics of B2B marketing? ›

Business-to-business market (B2B) characteristics:

Large-scale orders. A relationship between buyer and seller can be established. Potential customers are easy to single out/segment. More persons are involved in a purchase.

What are 3 examples of B2B business? ›

Manufacturing materials, clothing, car parts and semiconductors are B2B examples. These materials are a part of the transactions between two businesses.

What is B2B business best examples? ›

Amazon, the online marketplace for commercial goods, and Upwork, the job search platform for freelancers, are two examples of B2B ecommerce.

How much can you make in B2B sales? ›

How much does a B2B Sales Representatives make? The average salary for a b2b sales representatives in the United States is $65,833. B2b sales representatives salaries typically range between $48,000 and $89,000 a year. The average hourly rate for b2b sales representatives is $31.65 per hour.

What does a B2B project manager do? ›

Planning the campaign and laying down the strategy. Communicating both with the clients and colleagues involved in the project. Collecting the reports from the project team and making sure they are sent to the client by the messaging specialist. Making suggestions on the new campaigns for the client.

What is the highest salary of B2B? ›

Highest salary that a B2B Sales Executive can earn is ₹10.9 Lakhs per year (₹90.8k per month).

What are 2 examples of B2B? ›

Manufacturing materials, clothing, car parts and semiconductors are B2B examples. These materials are a part of the transactions between two businesses.

What is B2B and examples? ›

Business-to-business (B2B), also called B-to-B, is a form of transaction between businesses, such as one involving a manufacturer and wholesaler, or a wholesaler and a retailer. Business-to-business refers to business that is conducted between companies, rather than between a company and individual consumer.

What are major B2B business model? ›

B2B is short for “business to business.” It's a business model in which the companies involved create products and services for other businesses and organizations. B2B companies can include software as a service (SaaS), marketing firms, and businesses that create and sell various supplies.

How do B2B companies make money? ›

B2B models operate on the concept of buying bulk direct from manufacturer (which is usually cheaper) and selling the product again to other customers for an increased price. B2B in e-commerce stands for Business to Business.

What is the most important thing in B2B marketing? ›

In order to bolster a preferred supplier strategy, B2B companies need to demonstrate and defend aspects of their product such as quality, price, customer satisfaction, timeliness, product availability and proof of financial stability.

What makes B2B content successful? ›

B2B content needs to be easy to share and promote.

Being informative is one thing – being informative and interesting is what prompts people to share. Making your B2B content easy to access and share is essential for getting the most out of it.

What makes B2B so difficult? ›

B2B communication isn't just hard because it's so difficult to efficiently reach decision makers, it's hard because decisions take so much time even if you do. There is no such thing as instant gratification in B2B. It takes skill, experience and most of all, patience.

What makes a B2B salesperson successful? ›

A good B2B salesperson is one who is able to network, consult, and build relationships through rapport-building. They know how to determine the value of their product or service for each client. That's because they can put themselves in their client's shoes and understand their needs.

Why is B2B difficult? ›

B2B sales can be much harder because it involves a lot of moving parts, multiple decision makers, longer sales cycles with many touch points, and plenty of chances to make mistakes. Our article on B2B vs B2C sales covers the differences between selling to businesses and selling to consumers in more detail.

What are the 3 most important qualities of a successful B2B sales person and why? ›

All-Star B2B Sales Rep Traits
 • Compassionate. Loyal customers are gained when they confidently place their trust in your company. ...
 • Optimistic. ...
 • Detail-oriented. ...
 • Coachability. ...
 • Communication. ...
 • Driven. ...
 • Passionate. ...
 • Curious.
Oct 9, 2018

What does a B2B person do? ›

Primary duties: A B2B buyer purchases goods for a business, typically for resale. These B2B professionals often work closely with suppliers to buy an array of products based on client needs. To excel as a buyer, strong negotiating skills, relationship-building skills and industry knowledge are essential.

How can I improve my sales skills in B2B? ›

Improve Your B2B Sales Success
 1. Drive Value. All sellers talk about providing value, but few actually do it well. ...
 2. Grow Your Accounts. ...
 3. Bring Insights to Your Buyers. ...
 4. Stop; Collaborate and Listen (and Do a Few Other Things) ...
 5. Minimize Buyer's Risk. ...
 6. Find the Domino. ...
 7. Be Proactive. ...
 8. Manage Your TIME for Maximum Sales Productivity.

What are the three different types of B2B decisions? ›

There are three types of buying situations that have an impact on the way that the DMU is organized and how products and suppliers are selected: Straight re-buy, modified re-buy, and new-task purchase.

Who are the main participants in B2B? ›

To help you get a better idea of the different types of business customers in B2B markets, we've put them into four basic categories: producers, resellers, governments, and institutions.

What are decision-making roles B2B? ›

What is a B2B Decision Making Unit? In a B2B Decision Making Unit, you often have an end user, influencer, initiator, economic buyer, decision maker and a gatekeeper. It is important to show how a problem flows through the organization.

How do you build loyalty in B2B? ›

7 B2B Customer Loyalty Strategies
 1. Maintain frequent communication. ...
 2. Create valuable content to connect with customers. ...
 3. Start a customer rewards program. ...
 4. Ask for customer feedback and act on it. ...
 5. Make processes easy for your customers. ...
 6. Arrange in-person and virtual events. ...
 7. Give customers extra value.
Jun 14, 2022

What are B2B buyers looking for? ›

In short, B2B decision makers want high-quality, data-driven information that makes their jobs and lives easier. The kind of information that provides solutions for their situation and makes them want to buy your product or service without having been “sold.”

What are B2B customers looking for? ›

Our findings indicate that B2B customers prefer interactions that fuel their psychological needs — even if they require more time or cost more money. We began our study by identifying respondents with the authority and budget to select vendors at work.

What is the rule of 7 in B2B marketing? ›

Overview of the Rule of 7 in B2B Sales

The rule of seven states that it takes an average of seven "exposures" with a prospect to generate a sale. In other words, prospects must be exposed to your B2B company or its marketing messages at least seven times before they'll agree to make a purchase.

What are the key elements of the B2B marketing mix? ›

The B2B Marketing Mix
 • The price: B2B products are most often complex products (physical goods or services). ...
 • Performance: In a B2B relationship, we are generally talking about goods or equipment with services. ...
 • Proximity: Business-to-business relationships create close relationships between a buyer and its supplier.
Apr 8, 2021

What is 4 W's approach in B2B? ›

4W – Who, what, when and where. In our previous chapter about planning in Law Firm Marketing 101, we introduced the 4 “W”s and explained briefly what these stood for in the planning stage. Now we will focus on each of these aspects in their marketing role.

What are lists of B2B? ›

What is a B2B lead list? A B2B lead list is a list of companies that your business wants to acquire as customers. The list will have company names, decision-maker names and roles, email addresses, phone numbers and further details such as industry or their LinkedIn profile.

What are different types of B2B customers give examples? ›

Types of customers in B2B
 • Producers and Manufacturers. Such companies or corporations produce a certain product or group of products; filling a gap in the market, covering certain customer needs. ...
 • Resellers and Retailers. Neither resellers, nor retailers develop any products for their customers. ...
 • Governments. ...
 • Institutions.
Mar 27, 2020

Which company is famous for B2B supply chain? ›

Bizongo is India's largest B2B e-commerce & supply chain marketplace for made-to-order goods.

What is B2B selling in real life examples? ›

Examples of B2B Sales
 • Companies that produce tire casings sell them to car manufacturers.
 • Supermarkets order items at wholesale prices to sell at higher prices to individuals.
 • Lawyer firms work on corporate cases.
 • Marketing studios prepare strategies and provide content for brands.
Mar 13, 2023

Is Amazon an example of B2B? ›

Amazon Business (B2B) is a marketplace to serve the needs of Business Customers. For sellers, Amazon Business provides one of India's largest opportunities to reach businesses across the country.

How do I sell to B2B companies? ›

Now let's walk through what a successful B2B sales process could look like.
 1. Conduct market research. ...
 2. Determine your ideal buyer persona. ...
 3. Map out the buyer's journey. ...
 4. Qualify leads. ...
 5. Meet face-to-face. ...
 6. Close the deal. ...
 7. Track results and improve.
Nov 2, 2022

What does a B2B marketing specialist do? ›

The B2B Marketing Specialist is responsible for leading and contributing to projects that drive revenue growth. In this position you will report directly to the Director of B2B Business and you are responsible for the development and management of broad-based B2B marketing programs, implementation and results.

What does B2B mean for a job? ›

Business-to-business (B2B) companies provide products and services directly to other businesses. Many B2B offerings include consultation services, software services (such as customer relationship management software), as well as enterprise or small business solutions.

Is B2B sales a good career? ›

B2B sales can be a rewarding career for those who enjoy working with people, building relationships, and of course, selling a product or service. Yet, if you've ever looked for a sales job, you know how difficult it can be to land a good position with a reputable organization.

What type of employee is B2B? ›

A B2B contract is essentially an agreement between two independent companies, where they agree on the services the contractor's “company” delivers to the client. However, in practice, B2B contractors are no different from regular employees, and they can be working either full-time or part-time; on-site or remotely.

How much does B2B make? ›

B2B Sales Representative Salary
Annual SalaryMonthly Pay
Top Earners$79,000$6,583
75th Percentile$61,500$5,125
Average$52,417$4,368
25th Percentile$37,500$3,125

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 21/02/2023

Views: 5522

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.